Đặc khu trưởng Hong Kong cam kết đối thoại với người biểu tình