Đặc khu trưởng Hong Kong tuyên bố "dự luật dẫn độ đã chết", thừa nhận thất bại