Đặc nhiệm Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tập kích căn cứ sân bay Khmeimim

Đặc nhiệm Nga tiêu diệt nhóm phiến quân tập kích căn cứ sân bay Khmeimim