Đại biểu QH lo hệ lụy tham nhũng, 'khúm núm trước mặt, coi thường sau lưng' khi tách luật