Đại chiến 4 cánh quân ở Syria: 'Hổ và Sư tử' mở toang cánh cửa Idlib bằng cách nào?