Đại dịch Covid-19: Hành động kiên quyết, Việt Nam đứng vững