Đại diện Việt Nam về nhì trong cuộc thi chạm tay vào ô tô.

Với việc phạm quy và bị loại, đại diện của Việt Nam - Lưu Văn Quốc đánh rơi chiến thắng vào tay đối thủ người Thái trong cuộc thi Last Palm Standing Challenge 2019.

Thời sự