Đại gia Minh Nhựa một mình 'chạy đôn chạy đáo' trong đám cưới con gái, hai người vợ cùng vắng bóng