Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn 'ông Công, ông Táo về trời'

Thời sự