Đại úy Lê Thị Hiền gào khóc thảm thiết ở sân bay: 'Nó khóa tay tôi, nó làm xước đồng hồ 6.000 đô của tôi'