Đắk Lắk: Lý do 'sốc' khiến thầy chùa cầm gậy đập phá ô tô của người đi đường