Đắk Lắk: Tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 24.026 lượt người

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lăk, trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành đã tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 24.026 lượt người. Trong đó, tư vấn việc làm cho 20.200 lượt người; giới thiệu việc làm cho 8.840 lượt người; số người có việc làm sau khi giới thiệu 3.765 người (số người có việc làm trong tỉnh 3475 người, ngoài tỉnh 185 người, đi làm việc ở nước ngoài 38 người; cung ứng lao động cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh 67 người).

Về tình hình thị trường lao động, theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, trong những tháng đầu của quý I, năm 2020, thị trường lao động trong tỉnh tiếp tục được duy trì ở trạng thái ổn định và phát triển. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tốt nên đảm bảo duy trì và mở ra nhiều việc làm cho người lao động; thông tin thị trường lao động được kết nối rộng rãi, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đến phối hợp với địa phương để tuyển lao động tăng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức khác nhau nên việc chắp nối cung - cầu lao động có hiệu quả, công tác giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều khả quan. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2020 trở đi do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nên công tác giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn.

Tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 24.026 lượt người

Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm qua 9 tháng đầu năm ngành đã tổ chức tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 24.026 lượt người (trong đó: tư vấn việc làm cho 20.200 lượt người); giới thiệu việc làm cho 8.840 lượt người; số người có việc làm sau khi giới thiệu: 3.765 người, chia ra: số người có việc làm trong tỉnh 3475 người, ngoài tỉnh 185 người, đi làm việc ở nước ngoài 38 người; cung ứng lao động cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh 67 người.

Tổ chức 14 Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm (8 phiên định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, 1 phiên tăng cường ngày 30/03/2018 và 5 lưu động). Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 8.122 người. Số lao động đến tham gia tìm việc làm, học nghề tại Phiên giao dịch 6.935 lượt người; số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm 700 người và số người tra cứu, tìm kiếm, số lượt tra cứu, tìm kiếm và đăng ký thông tin trên website tại trong ngày tổ chức Phiên là 28.115 lượt người.

Cho vay vốn giải quyết việc làm 1.650 lao động

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, duyệt cho khoảng 1.650 dự án thuộc hộ gia đình, nhóm hộ gia đình vay vốn để duy trì, mở rộng và tạo việc làm, với số tiền vay khoảng 69,3 tỷ đồng (mức vay bình quân 42 triệu đồng/lao động), góp phần duy trì việc làm và tạo việc làm cho 1.650 lao động.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay có 45 doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động đến liên hệ và được Sở LĐ-TB&XH thông báo đến các địa phương để phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp phối hợp với các địa phương đã tư vấn cho trên 950 lượt người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và có khoảng 420 lao động đã xuất cảnh; số lao động tham gia xuất khẩu lao động chủ yếu ở các thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia và được tư vấn việc làm, học nghề phù hợp để người lao động sớm tìm kiếm được việc làm ổn định cuộc sống.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 4.800 người nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Sở đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.600 người với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 60 tỷ đồng. Song song với giải quyết trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4800 người và thực hiện chế độ trợ cấp học nghề cho 125 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để cập nhật, quản lý lao động, từ đó ban hành chính sách phát triển thị trường lao động phù hợp tại địa phương, từ tháng 7 năm đến tháng 9 năm 2020, Sở đã tổ chức nhập thông tin lao động của các hộ gia đình làm việc theo ngành nghề, tổng số hội nhập thông tin: 394.031 hộ. Hiện nay các huyện, thị xã và thành phố đang tổng hợp kết quả thu thập, ghi chép thông tin biến động từ các xã, phường và thị trấn để nộp về Sở để tổ chức nhập tin vào phần mềm quản lý.

Công tác An toàn lao động được đẩy mạnh thông qua các hoạt động tuyên truyền tập huấn nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Sở đã tổ chức 1 lớp tập huấn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với 35 doanh nghiệp, 44 với người tham gia. Hỗ trợ giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 484 người lao động tại công ty TNHH Bao bì Đại lục Tây Nguyên, 392 người lao động tại công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk. Tổ chức 1 lớp tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (50 doanh nghiệp tham gia) và 2 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, người làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp (140 người tham gia). Triển khai đấu thầu qua mạng lựa chọn nhà thầu gói thầu Hỗ trợ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý ATVSLĐ cho doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển thị trường lao động tại địa phương, theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, từ đây đến cuối năm, toàn tỉnh đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm. Đó là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội đến người lao động, người sử dụng lao động và toàn dân, nhất là về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, tăng số Phiên giao dịch việc làm để cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động và người lao động giúp cho người lao động tìm được việc làm phù hợp; tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động để tư vấn và tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động. Đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người lao động như: tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cho vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn sản xuất đối với lao động ở vùng khó khăn, cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… từ nguồn vốn cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm trong nước và nước ngoài.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm hoàm thành mục tiêu về lĩnh vực lao động-việc làm trong năm 2020 là: Tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho 10.500 lượt người (trong đó: tư vấn việc làm cho 5.000 lượt người); giới thiệu việc làm cho 3.500 người; có 1.100 người có việc làm sau giới thiệu. Cho vay vốn giải quyết làm 10 tỷ đồng, để duy trì việc làm và tạo việc làm cho 430 lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tuyển sinh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới 35.960 học sinh, sinh viên trong năm 2020. Đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 19,53%.

Theo NGỌC MINH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/dak-lak-tu-van-viec-lam-va-nghe-nghiep-cho-24026-luot-nguoi-20201030134030289.htm

Tags: tư vấn việc làm  |  giới thiệu việc làm  |  thị trường lao động  |  người lao động