Đảm bảo an toàn Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông