Đám cưới đưa tiền mặt – viết tên vào sổ: Không sợ mất, lại tiết kiệm phong bì

Tưởng lạ nhưng đây là phong tục mừng cưới của một số nơi ở các tỉnh như Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng. Từng người một trực tiếp đưa tiền mặt mừng cưới cho một cô gái. Cô gái sau đó cầm tiền, ghi tên khách và số tiền vào một quyển sổ. Vừa tránh tình trạng thất lạc và gia chủ cũng không cần tốn thời gian kiểm phong bì.

Thứ năm, 03/12/2020 11:00

Thời sự

Góc pháp luật 08:47

Góc pháp luật

Thứ ba, 19/01/2021 | 16:14
Văn hóa du lịch 09:55

Văn hóa du lịch

Thứ ba, 19/01/2021 | 16:14