Dám mang tao ra làm trò đùa cho thiên hạ thế này à

Con sen mất dạy.

Siêu hài