Đàm phán tốt đẹp hơn kỳ vọng, ông Trump vẫn 'ỡm ờ': 'TQ muốn thỏa thuận, nhưng liệu tôi có muốn không?'