Dân Hà Nội quay cuồng trong cơn 'khát nước'

Đến sáng 17/10, nhiều khu dân cư tại Hà Nội vẫn chưa được cấp nước sạch trở lại.

Thời sự