Dân Trung Quốc trộm giấy vệ sinh lúc 5 giờ sáng.

Từng đoàn người thay nhau lấy nhiều giấy vệ sinh nhất có thể, từ nhà tắm công cộng.

Thời sự