Đàn cá mập xanh thay phiên nhau xé xác cá voi

Đàn cá mập xanh đông đảo vây kín quanh xác cá voi minke để chia nhau những phần thịt bị cá voi sát thủ bỏ lại.

Khám phá