Đàn em liên tiếp khoe hạnh phúc, Ngọc Trinh chả có gì?