Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao