Dân mạng thổn thức trước vẻ đẹp của cô điều phối viên hỗ trợ tuyển Việt Nam tại Asian Cup