"Đàn ông đi làm kiếm tiền, việc nhà của vợ?"

Bạn có đồng ý với quan điểm này?

Siêu hài