Dàn sao Việt lỡ lời trên gameshow

Làm người thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo mà cũng phải có những lúc buột miệng lỡ lời. Nếu bạn có những người bạn dễ nhớ dễ quên thì không sao chứ gặp phải những nhân vật "nhớ dai" như dàn nghệ sĩ tham gia các gameshow thì có lẽ sẽ bị chọc quê suốt kiếp.

Giải trí