Dàn 'siêu xe' của Phúc XO chỉ mạ đồng và bị cà khung