Dân tù mù về bảo hiểm xe máy, mua xong cất ví hết hạn