Đảng Dân chủ tăng sức ép lên Tổng thống Donald Trump