Đặng Lê Nguyên Vũ nói về nữ hoàng nội y Ngọc Trinh