Đặng Văn Lâm: 'Tôi rất buồn khi nghe tin Xuân Trường chấn thương'