Đang bốc dỡ hiện trường vụ cháy Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông