Đẳng cấp uống bia là phải thế này

Muốn đọ với anh à? Không có cửa đâu em.

Siêu hài