Đăng quang ngôi vị 'Miss ở bẩn' cấp ao làng, Ngân 98 đâu ngờ mình còn có hội chị em cũng thích... ở cạnh rác không kém