Đằng sau hình ảnh người đàn ông hoàn hảo Bình Minh là những lần đứng mũi chịu sào của vợ