Đằng sau những tấm hình cưới đẹp lung linh là cả một ê kíp có tâm

Phải công nhận nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

Siêu hài