Đáng sợ về viễn cảnh robot bị hành hạ dẫn đến nổi loạn

Dù làm cho vui, video của Boston Dynamics vẫn khiến ta rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh loài người bị robot thống trị.

Thời sự