Đang thụ án chung thân lại trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đối mặt hình phạt nào?