Đăng tin giả có người nhiễm Corona để bán thực phẩm chức năng