Danh sách 9 đơn vị thuộc Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ y tế 6 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mưa, lũ

6 bệnh viện, 3 viện trực thuộc Bộ Y tế sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng.

Cùng với quyết định xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ kho hàng phòng chống thiên tai của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho 6 tỉnh, thành phố miền Trung bị lũ lụt, cùng ngày 19/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có quyết định về việc phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Quyền Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020.

BVĐK huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ, công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Gia Thiên.

Các bệnh viện, viện bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ cho TP Đà Nẵng; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam;

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị; Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ cho TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Quyền Bộ trưởng giao thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ với Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố để cử các tổ, đội, tổ chức trực ban; duy trì lực lượng cơ động; dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện về cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường và sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng. Thực hiện các chính sách, tài chính theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Theo V.Thu/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/y-te/danh-sach-9-don-vi-thuoc-bo-y-te-san-sang-ho-tro-y-te-6-tinh-mien-trung-chiu-anh-huong-mua-lu-20201019181550264.htm

Tags: Bộ Y  |  ảnh hưởng  |  thiên tai  |  Bộ Y tế  |  cứu nạn  |  tìm kiếm  |  bệnh viện  |  môi trường  |  nhiệm vụ  |  Trung ương