Danh sách tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Quyết, Công Phượng có tên