Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nghĩ đến việc dừng Táo quân