Đạo diễn 'Đông cung' lên hotsearch vì ngầm thông báo lịch chiếu phim