Đập bỏ tam cấp lấn vỉa hè là thực hiện quy định có từ năm 1992