Đập heo đất tiền chảy ra như suối, nhưng điều khiến dân mạng "lác mắt" lại ở sau lưng soái ca

Số tiền tiết kiệm trong bụng chú heo đất có khi đếm đi đếm lại cũng không bằng giá trị của cái tủ giày hàng hiệu phía sau.

Thời sự