Đất Xanh Group dự kiến phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trong đó phát hành gần 80 triệu cổ phiếu trả cổ tức, hơn 87 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 6 triệu cổ phiếu ESOP.

Phát hành hơn 87 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) vừa thông báo ngày 14/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 87,45 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua. Cứ 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 874 tỷ đồng.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang giảm sâu về vùng đáy của hơn 1 năm qua, hiện giao dịch quanh mức 17.350 đồng/cổ phiếu – giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7/2019 – đây cũng là phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp của DXG. Nếu tính từ đầu năm 2019 đến nay cổ phiếu SXG đã giảm đi 27% giá trị.

Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 1 năm gần đây.

Phát hành gần 77 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Bên cạnh đó Đất Xanh Group cũng thông báo việc phát hành hơn 76,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 22 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 769 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của công ty.

Phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP

Bên cạnh đó Đất Xanh Group cũng dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tỷ lệ phát hành 1,72%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 60 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 trên BCTC hợp nhất của công ty. Đối tượng phát hành là 199 nhân viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của công ty.

Điều chuyển lợi nhuận

Trên BCTC năm 2018 của công ty thể hiện, lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty năm 2018 là hơn 703 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty mẹ đến hết năm 2018 là 1.455 tỷ đồng.

Như vậy, để phát hành 76,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 6 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 829,6 tỷ đồng, thì Đất Xanh Group phải tiến hành điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ với số liệu điều chuyển phải hơn 126 tỷ đồng.

Theo báo cáo trên Bản cáo bạch về việc phát hành cổ phiếu, thì Đất Xanh Group đã điều chuyển hơn 463,7 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty con CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh sang công ty mẹ theo Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

Mục đích sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 874,5 tỷ đồng sẽ sử dụng để phát triển Dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (dự án Gem Riverside). Dự án có tổng mức đầu tư 5.459 tỷ đồng. Số tiền huy đông được đợt này sẽ sử dụng vào giai đoạn cuối năm 2019-2021.

Theo Mai Nguyễn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/dat-xanh-group-du-kien-phat-hanh-hon-170-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-420191885325494.htm

Tags: Đất Xanh Group  |  phát hành  |  cổ phiếu  |  của Công  |  chào bán  |  Cổ đông  |  giá trị  |  điều chuyển  |  Lợi nhuận sau thuế  |  Năm 2018