Đặt bẫy bắt dông trong hang ở bãi cát

Người dân Phú Yên làm khung, ống tre khoan lỗ để buộc dây làm thòng lọng, rồi tới bãi cát đặt bẫy để săn dông trong các hang đất.

Xã hội