Dấu ấn Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV qua con mắt ĐBQH