Dấu ấn một nhiệm kỳ

Cục chính trị Quân khu 4 là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng Vũ trang Quân khu 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Cục chính trị Quân khu 4 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Cục chính trị nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thứ tư, 03/06/2020 15:48

Thời sự