Đâu là quốc gia phụ nữ khắp nơi muốn đổ về đây sinh sống?

Trong cuộc chiến bình đẳng giới, Iceland đang là quốc gia tiên phong cho những sáng kiến xóa bỏ những định kiến về giới.

Thời sự