Đấu trường âm nhạc: Long Nhật tự nhận thua trước khi thi

Tập 8 "Đấu trường âm nhạc" có sự tham gia của 3 thủ lĩnh: Thu Thủy, Long Nhật, Mạc Văn Khoa.

Giải trí