Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): 9 tháng lãi sau thuế 122 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ

Tính chung 9 tháng đầu năm, THG đã hoàn thành 93% mục tiêu doanh thu và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) đã công bố BCTC quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 389 tỷ đồng tăng 20,4% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 93,3 tỷ đồng tăng 22,7% so với quý 3/2019.

Trong kỳ THG ghi nhận doanh thu tài chính gần 1,9 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chi phí tài chính lại giảm 16% xuống mức 3,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng mạnh 40% và 95% so với quý 3/2019, lần lượt ghi nhận 50 tỷ và 6,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu THG đạt 1.303,7 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với doanh thu 861,5 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và đã hoàn thành 93% mục tiêu doanh thu cả năm. Trong kỳ, các khoản chi phí phát sinh đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2020 THG báo lãi sau thuế hơn 122 tỷ đồng, hoàn thành vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS tương đương đạt 8.398 đồng.

Tính đến 30/09/2020 hàng tồn kho của THG tăng 22,7% so với hồi đầu năm, lên hơn 370 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác lại giảm mạnh chỉ bằng 1/8 cùng kỳ, ghi nhận 1,8 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản thuế GTGT được khấu trừ và các khoản thuế phải thu Nhà nước khác.

Theo Vân Thu/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/dau-tu-va-xay-dung-tien-giang-thg-9-thang-lai-sau-thue-122-ty-dong-tang-64-so-voi-cung-ky-42020281053921518.htm

Tags: Tiền Giang THG  |  doanh thu  |  lợi nhuận  |  ghi nhận  |  chi phí  |  hoàn thành  |  Lần lượt  |  tài chính  |  mục tiêu  |  chỉ tiêu  |  sau thuế